Consultancy, ondersteuning en dienstverlening

CREANTA HRM-advies

Spoelwijkerlaan 1

2771 NB BOSKOOP

T: 0172-232400

M: 06-47258251

E: cnijenhuis@creanta.nl

Wat drijft mensen?

Het antwoord op die vraag is essentieel om jezelf en anderen te begrijpen en om succesvol te kunnen werken. Wie immers werk moet doen, dat niet bij zijn drijfveren past, moet voortdurend tegen zichzelf opboksen en verliest geweldig veel energie. En wie werk doet dat past bij zijn drijfveren kan daarin excelleren.

 

Iedereen herkent dat een mens vol tegenstrijdigheden zit. Soms lijkt het wel of je de hele dag met jezelf in discussie bent. Wie herkent niet de spanning tussen IK en WIJ: hoezeer moet ik aan anderen denken en hoeveel aan mijzelf? Hoeveel zekerheid wil ik, hoeveel avontuur?

 

Mensen opereren vanuit verschillende waardensystemen. Ze denken daarom ook verschillend over organiseren, kwaliteit, leiderschap, prestaties, communiceren en veranderen.


De waarde voor managers

De manager die de drijfveren van zichzelf en zijn medewerkers begrijpt kan daardoor effectiever communiceren, motiveren en taken verdelen. We zien vaak managers die niet genoeg inzien dat hun medewerkers wezenlijk andere drijfveren hebben dan zijzelf, of die in stilte veronderstellen dat zíj de drijfveer van anderen zijn.
Dat is echter nooit zo. Mensen zijn uit zichzelf gedreven en willen graag dingen doen die daarbij passen. Managers die dat begrijpen en daarop aansluiten kunnen veel effectiever en prettiger met hun medewerkers samenwerken. Bovendien leidt begrip van drijfveren er toe, dat managers veel realistischer worden rond de mogelijkheden van hun organisatie.
We zien het vaak: zelf gedreven door competitie trachten managers hun medewerkers te enthousiasmeren door nieuwe uitdagingen in het vooruitzicht te stellen. En na de ‘dag op de hei’ blijkt de organisatie onveranderd. Afspraken verzanden, het kwaliteitssysteem is in handboeken neergelegd maar ook definitief in de kast gelegd en de groep die zich bezighoudt met kennismanagement komt maar niet met concrete producten.

 

Meten is weten

Het testinstrument Profile Dynamics® is een effectief instrument om waarden te meten. Het systeem is gebaseerd op de theorie van Dr. Clarence W. Graves. Deze theorie kijkt naar de waarden die ieder mens bezit. Het systeem beschrijft hoe mensen denken en besluiten nemen. Zo denken sommige mensen hetzelfde over verschillende dingen maar het is ook mogelijk om verschillend te denken over hetzelfde.
Het waardensysteem onderzoekt niet ‘wat’ we belangrijk vinden maar ‘waarom’ we het belangrijk vinden. Soms begrijpen we zelf niet eens waarom we iets wel of niet doen. Laat staan dat anderen ons correct kunnen inschatten. Daarom is meten weten.

 

Nadat de waarden van een individu, een groep of een organisatie gemeten zijn, is het mogelijk om wrijvingen, ergernissen en conflicten te verklaren.
Maar ook om communicatieproblemen op te lossen, taken aan de juiste personen toe te wijzen, de juiste woorden te gebruiken bij reorganisaties en de identiteit van het bedrijf te bepalen. 

 

Waarvoor is Profile Dynamics ® te gebruiken?

  • Voor individuele medewerkers is de test onder meer een goed aangrijpingspunt voor loopbaanontwikkeling en coaching. Je leert jezelf beter begrijpen en krijgt inzicht in het type functie dat het best bij je past.
  • Managers geeft het inzicht in hun leiderschapsstijl en aangrijpingspunten om de samenwerking met en binnen hun team te verbeteren.
  • Voor groepen geeft het inzicht in de effectiviteit van een team. Hoe kun je de communicatie verbeteren? Hoe positioneer je je beter? Hoe ontstaan conflicten en hoe los je ze op? Hoe verbeter je de samenwerking? Hoe wordt omgegaan met het nakomen van afspraken?, etc.
  • Is er niet direct een specifiek probleem aanwezig, dan nog kan het gezellig en leerzaam zijn om een team te analyseren. Bijvoorbeeld bij wijze van teambuilding, om elkaar beter te leren kennen of voor een (nieuwe) manager om de sterke en zwakkere punten van het team te onderkennen.
  • Op organisatie niveau is de test een uitstekend hulpmiddel om de cultuur van de organisatie te analyseren, de dominante waarden van de verschillende managementlagen vast te stellen, knelpunten binnen de organisatie in kaart te brengen en te veranderen.

 

Hoe werkt het?

Voor individuele begeleiding zal de kandidaat allereerst gevraagd worden een test via het internet in te vullen. De individuele analyse wordt vervolgens in een persoonlijk gesprek toegelicht en gebruikt als hulpmiddel bij het oplossen van het vraagstuk.

 

Voor teams zal de uitleg door middel van een workshop plaatsvinden. Ieder teamlid wordt vooraf gevraagd de test te maken. De resultaten worden zowel per persoon als per groep gepresenteerd tijdens de workshop.  
Door het interactieve karakter van de workshop wordt door de deelnemers zelf in de praktijk aangetoond hoe de verschillende waardensystemen op elkaar reageren.

 

Voor meer informatie:

 

Neem contact met mij op per email.

Zie ook: www.profiledynamics.nl