Consultancy, ondersteuning en dienstverlening

CREANTA HRM-advies

Spoelwijkerlaan 1

2771 NB BOSKOOP

T: 0172-232400

M: 06-47258251

E: cnijenhuis@creanta.nl

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de oplossing van hun probleem. Je kunt natuurlijk ook naar de rechter gaan om je gelijk te halen maar dat gaat vaak ten koste van de relatie met de ander. En wat als het vonnis niet bevredigend is? Een conflict tussen twee partijen kan soms lang duren en veel geld en energie kosten. Daarom is het zaak zo vroeg mogelijk tot een gesprek te komen, voordat standpunten zich verharden.

 

Mediation leidt in ruim 80 % van de gevallen tot een snelle oplossing en een blijvende verbetering van de relatie. Mensen krijgen dankzij het proces weer respect voor elkaar. De communicatie verbetert, mensen krijgen betere onderhandelingsvaardigheden en het zelfoplossend vermogen wordt versterkt.


Hoe werkt mediation?

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten:

1. vrijwilligheid, en

2. vertrouwelijkheid.

 

Je kunt mensen niet dwingen om mee te doen. Ze moeten zelf gemotiveerd de afspraak maken een poging te wagen het conflict door mediation op te lossen. Mediation start op vrijwillige basis maar is niet vrijblijvend. Dit betekent dat als je voor mediation kiest, er van beide partijen verwacht wordt dat ze zich voor 100 % inzetten.

Bij een mediationsessie zitten alle conflicterende partijen aan tafel. Het probleem wordt dus gezamenlijk besproken. Soms kan het vanwege de voortgang van het proces nuttig zijn dat de mediator de partijen even apart spreekt.

 

Voorafgaand aan de eerste mediationbijeenkomst krijgen partijen van de mediator een concept mediationovereenkomst toegestuurd. Deze overeenkomst wordt in de eerste sessie besproken en als iedereen het met de inhoud eens is, kan de overeenkomst getekend worden.

 

Aansluitend wordt een eerste verkenning gemaakt van het conflict. Hierbij wordt gezocht naar feiten, standpunten en emoties. Dit onderzoek wordt vaak in een tweede bijeenkomst voortgezet. De ervaring leert dat voor de verduidelijking van het conflict en de relatie tussen cliënten de tijd moet worden genomen. Gebeurt dit niet, dan komt het probleem op een later moment weer terug.

 

Als het conflict goed in kaart is gebracht en de relatie tussen partijen verbeterd is, kan er voorzichtig gebrainstormd worden over mogelijke oplossingen. Niemand wordt in deze fase ergens aan gebonden en de oplossing kan nog alle kanten op.

 

Hierna kunnen cliënten concreter met elkaar over een oplossing praten/onderhandelen. Als uiteindelijk voor partijen de meest bevredigende oplossing gevonden wordt en alle voors en tegens zijn afgewogen, wordt de oplossing vastgelegd in een overeenkomst die door beide cliënten zal worden ondertekend en nagevolgd. Daarmee is de mediation succesvol afgerond.

 

Hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn om tot een oplossing te komen hangt af van cliënten en het probleem. Het gemiddelde ligt tussen de twee en vier gesprekken van 2 uur. Meestal is het conflict wel binnen een maand uit de wereld.

 

Wat doet de mediator wel en niet?

De mediator is onafhankelijk en gebonden aan gedragsregels, zoals onpartijdigheid en geheimhouding. De mediator heeft een neutrale rol waardoor hij het conflict eenvoudig kan helpen ontleden en de emotie en inhoud van elkaar scheidt. De mediator is niet betrokken bij de uitkomst van de onderhandelingen, geeft geen oordeel en ook geen adviezen. Hij neemt geen standpunt in en behoeft daarom geen deskundigheid te hebben over het onderwerp van het conflict.

 

Van iedere sessie maakt de mediator een kort verslag. Verder houdt de mediator het proces goed in de gaten, zorgt ervoor dat alle cliënten evenveel aan bod komen en stimuleert cliënten hun relatie te verbeteren door effectiever met elkaar te communiceren.

 

Wat als de mediation niet lukt?

Dan staat cliënten altijd nog de weg naar de rechter of arbiter open. Alle informatie, meningen en feiten die tussen cliënten en mediator zijn uitgewisseld, blijven vertrouwelijk. Wordt de zaak alsnog voor een rechtbank gebracht, dan zullen alle argumenten en feiten opnieuw moeten worden genoemd, gerangschikt en in stelling gebracht.

 

Wat zijn de voordelen van mediation?

 • cliënten houden zelf de touwtjes in houden;
 • er kan snel, informeel en flexibel worden gewerkt;
 • daardoor worden kosten bespaard en tijd gewonnen;
 • een verdere escalatie van het conflict kan worden voorkomen;
 • mediation zorgt ervoor dat het conflict binnen vier muren blijft;
 • de relatie tussen cliënten verbetert in de meeste gevallen;
 • actieve rol van cliënten;
 • er is ruimte voor creatieve oplossingen;
 • gezamenlijke oplossing, dus hoge acceptatiegraad;
 • en dat alles onder deskundige begeleiding.

 

Wanneer werkt mediation?

Is men uit op een gerechtelijke uitspraak of het halen van het eigen gelijk, dan werkt mediation niet.

 

Omdat mediation zich niet richt op wat cliënten scheidt maar op wat hen bindt, is in principe ieder conflict geschikt voor bemiddeling, mits beide partijen ermee instemmen.

 

Enkele voorbeelden:

 • ontslagkwesties, beoordelingsconflicten, gedwongen overplaatsing, geen promotie, arbeidsongeschiktheid, passende arbeid
 • ongewenste intimiteiten
 • concurrentiebedingen
 • conflicten tussen bestuurders, samenwerkingsproblemen binnen directies of managementteams
 • conflicten binnen of met de Ondernemingsraad/-raden en/of vakbonden
 • zaken tussen burgers en overheid
 • schadeclaims
 • stagnerende projecten
 • externe samenwerkingsvraagstukken