Consultancy, ondersteuning en dienstverlening

CREANTA HRM-advies

Spoelwijkerlaan 1

2771 NB BOSKOOP

T: 0172-232400

M: 06-47258251

E: cnijenhuis@creanta.nl

Cora Nijenhuis (1959), sinds 2001 directeur/eigenaar van CREANTA HRM-advies, is een creatief en analytisch professional binnen de vakgebieden Human Resource Management en Organisatieontwikkeling.

Assessor

Als assessor is zij in staat om het potentieel van uw (toekomstige) medewerkers en managers vast te stellen en dit af te zetten tegen de mate van complexiteit die een functie vraagt. Zij meet zowel de werking van het IQ als de flexibiliteit in sociale vaardigheden. Een ideaal instrument om in te zetten in het kader van loopbaanontwikkeling, opvolgingsvraagstukken, due diligence studies, selectie en als input voor verdere ontwikkeling en coaching.


Interimmanager

Als interimmanager weet zij door haar analytisch inzicht op creatieve wijze mogelijkheden te scheppen in schijnbaar onoplosbare probleemsituaties. En deze te implementeren en af te ronden. Haar invalshoek is strategisch, haar oplossingsrichtingen praktisch uitvoerbaar.


In veranderingsprocessen weet zij respect af te dwingen door rekening te houden met uiteenlopende belangen van diverse betrokken partijen (directie, lijnmanagement, medewerkers, vakbonden, OR). Coachende stijl van leidinggeven, gericht op ontwikkeling van medewerkers en behalen van resultaten.


Coach

Als coach weet zij aansprekende resultaten te boeken bij individuen en bij teams. Vraagstukken als verbetering van persoonlijke effectiviteit, verhoging van efficiency binnen teams en verbeteren van onderlinge samenwerking, zijn bij haar in vertrouwde handen.  


Mediator

Als mediator brengt zij partijen in conflictsituaties weer on speaking terms zodat zij op respectvolle wijze oplossingen bedenken die rekening houden met elkaars belangen.


Carriereverloop

Aansluitend op het Atheneum-A, heeft Cora Nijenhuis Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd. Na haar afstuderen is zij al vrij snel begonnen zich om te scholen naar het personeelswerk, wat geresulteerd heeft in een HBO-diploma Personeelsmanagement. Lees meer >>